ҒАРЫШ АППАРАТТАРЫН ҚҰРАСТЫРУ-СЫНАУ КЕШЕНІ


МАҚСАТЫ

Қазақстанда ғарыш аппараттарын, пайдалы жүктеме компоненттерін және ғарыштық техника элементтерін жобалауға, жасауға, құрастыру мен сынауға арналған технологиялық және өндірістік базаны құру.

ҒАҚСК ҚҰРАМЫ

- Барлық жобалық және конструкторлық жұмыстарды атқаруды қамтамасыз ететін арнайы конструкторлық-технологиялық бюро. 
 - салмағы 100 кг-нан 6 тоннаға дейінгі ғарыш аппараттарын құрастыру және сынау бойынша жабық циклды қамтамасыз ететін құрастыру-сынау кешені. 
 - ғарыш аппараттарының жекелеген компоненттерін дайындауға арналған зертханалар мен өндірістік учаскелері бар тәжірибелік өндіріс. 

ҒАҚСК-НЫҢ ӨНДІРІСТІК ҚУАТЫ

- ең үлкен өлшемі 3х3х6 м 6 тоннаға дейінгі ҒА құрастыру және сынау; 
- сыналған ҒА түрлері - телекоммуникациялық ҒА, ҚЗ, ғылыми-технологиялық.  

ҒАҚСК-ТЫҢ ӨНДІРІСТІК ҚҰРЫЛЫМЫ

- ҒА құрастыру және функционалды сынау залы (HIGHBAY); 
- термо вакуумды сынау учаскесі (TVAC); 
- ғарыш аппаратының инерциялық-жаппай сипаттамаларын өлшеу учаскесі (MРM); 
- дірілді сынау учаскесі (VIB); 
- акустикалық сынау учаскесі (RevAC); 
- радиожиілікті тексеру учаскесі (CATR); 
- электромагниттік сәйкестігін сынау учаскесі (EMC).   

ҒАҚСК ҚОЛДАНУ

ҒАҚСК жұмысын «Ғалам» ЖШС, «Қазақстан Ғарыш Сапары»ҰК»АҚ және AirbusDefenseandSpace (Франция) бірлескен кәсіпорны жүзеге асырады .ArtleImage