Фотограмметрия

Қосымша құндые фотограмметрия қызметтері:
- ғашықтық суреттерді орторектификациялау;
- цифрлік биіктік моделін құру;
- біртекті мозаиканы жасау. 

ҒАРЫШТЫҚ СУРЕТТЕРДІ ОРТОТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ (ӨНІМ L3)

L4 өнімдерін немесе басқа ЦЦМ-ді (ЦМР) қолдана отырып жасалған ортотрансформацияланған өнім. Өнім кең аумақтардың (облыстың, аймақтың) тақырыптық картографиялық жобаларын жасауға арналған. Сонымен қатар оны орташа және кіші масштабтағы топографиялық карталарды жаңарту үшін пайдалануға болады. Аймақтық және аймақтық ГАЖ құру жұмысына қолданады. L3 өнімдерін жоспарлау-биіктік негіздемесі болған кезде дәлдікпен картаға түсіру үшін пайдалануға болады.
Фотограмметриялық өңдеуде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыздандыру:
- PixelFactory;
- ErdasImagine.
Спутниктік суреттерді ортотрансформациялау үшін келесі анықтамалық мәліметтер қолданылады:
- Автоматты түрде GCP құру үшін Ортомозаики+ЦМР-ді пайдаланады, және де СВСН орталығынан алынған немесе тапсырушыдан берілген жоспарлық-биіктік негіздемелер (GCP) болып табылады;
- KazEOSat-1 спутниктіктен берілген немесе тапсырушыдан берілген суреттерінің стереотерапияларында пайда болған немесе жер бетінің бұзылыстарынан туындаған бұрмалауды жою үшін қолданылады;
- ашық көздерден алынған SRTM 1arcsec (пиксель өлшемі 30 м). 

БЕДЕРДІҢ ЦИФРАЛЫҚ МОДЕЛІН ҚҰРУ (ӨНІМ L4)

Өзіне ЦММ немесе ЦМР енгізген өнім. Аймақтық бедер туралы түсірілген ЖҚЗ-нан келген ортотрансформацияланған суреттерді ашып шығару (көлденен түрде, бұлт нүктелерін).

ЖІКСІЗ МОЗАЙКАНЫ ЖАСАУ (ӨНІМ L5)

L3 деңгейіндегі орторектелген спутниктік суреттердің мозаикасы - жоғары деңгейлі өңдеу өнімі. Сондай-ақ, L4 өнімінен мозаика жасауға болады.