ОМБУДСМЕН

Омбудсмен-Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын тұлға, оның рөлі өзіне жүгінген Қоғам қызметкерлеріне консультация беру және еңбек дауларын, корпоративтік жанжалдарды, әлеуметтік-еңбек сипатындағы проблемалық мәселелерді шешуге, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің іскерлік этика қағидаттарын сақтауға жәрдем көрсету болып табылады.

Омбудсменнің міндеттерін орындау 2022 жылғы 18 тамыздағы Директорлар кеңесінің шешімімен жаңа технологиялар департаментінің директоры  - Муқанов Артур Кдржанұлына жүктелді.

Муқанов Артур Кдржанұлы